Tn hình chúc ngủ ngon

Khi người yêu bạn nhận được những tin nhắn hình chúc ngủ ngon đáng yêu như vầy thế nào họ cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái. Bởi những tin nhắn này không phải trên dt có sẵn mà cần phải đi tìm mới có. Hãy đê thế giới SMS tư vấn cho các bạn nhé

.:!|!:._.:!|!:.
“::.Chuc.::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:.
“:::.Em..:::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:.
“::.Ngu?.::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:.
“::Ngon::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
“:::.Good night::::”
“‘-!|!-“”-!|!-‘”
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60059 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 2

|””|\_/|””|:”* . *”:
| |ot _.-“
|__|\_/|__| buoi toi
¤:·.(¯`°´¯).vui.ve.·¤
..。☆☆Va☆☆。..
..。☆☆….☆☆。..
|””|__|””| :”* . *”:
| |anh_.-“
|__|””|__| phuc’!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60070 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 3

|””\|””|:”* . *”:
| |gu?_.-“
|__|\__|gon nha!
\ \ / /:” * . * “:
\ \ / / a”-. _ .-“
\ \/ / co’
|””\|””| :”* . *”:
| |hung_.-“
|__|\__| giac’ mo
|”_”””_”|:”* . *”:
|_|uyet _.-“
|_| voi !!!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60071 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 4

°°○☆1。°°○ .☆ .
。°。☆2○。。°
○☆3^_^ . . ° ○.
_Çkủç°°(^_^)。°°○
°○ ☆Ñgủ_ 。○ .
_Ñgön°。 。^_^ . .
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60072 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 5

〇☆。〇。☆○ 。
★。。 ★
○.○ . ○
汇h凹C’
。、. 几g凹’
〇。、 ★。 Ng回几 !
★Gi合’c☆ 从ơ☆Đ€.P!
〇☆♥〇。☆○♥
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60073 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 6

☆.¸ (`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NGU.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NGoN.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NHE!.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60074 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 7

__:♥____:♥:____♥:__
° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
°☆ °☆°☆
°|””\|””|:”* . *”:
°| |gu?_.-“♥
°|__|\__|gon nha!
,*””””*, ,*””””*,
(0 ‘ _ ‘ ) ( ‘_ ‘ * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
™ ¶_ove ß@ßY ™

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60075 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 8

☆。○ 。° 。° 。☆ ○
。。 °○☆°。。☆° °
○° ☆ ○°。。°。 。○
»» ©¶-¶üc ««
»» ¶\¶Gu? ««
»» ¶\¶G○n !««
™ ¶_ov3.ß@ßY ™

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60077 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 9

|””\|””|:”* . *”:
| | _.-“☆
|__|\__|gày
|””|\_/|””|:”* . *”:
| | _.-” ☆
|__|\_/|__|oi’
\”\ /”/ :” * . * “:
\ \_/ / “-. _ .-“
\__./ui ☆
\””\ /””/:” * . * “:
\ \_/ / “-. _ .-“
\__./e?☆

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60078 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 10

|””\|””|:”* . *”:
| |gu?_.-“
|__|\__|
|””\|””|:”* . *”:
| |gon_.-“
|__|\__|
|””\|””|:”* . *”:
| |ha!_.-“
|__|\__|
( “><‘),(” )
( ‘º(‘ ) I love
( ,,)v)(v(,)\You
|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|☺

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60079 gửi 8509
Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 11

.*”” ._. “” ._. “”*.
“. I☆U .”
” ._. “” _ . “
(`’·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·’´)
(»°☆ngu.ngon☆°«)
°¶-¶äpy and ¶-¶äpy°
☆°。。☆°。。°☆
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60080 gửi 8509

Tải Chọn bộ SMS xếp hình chúc ngủ ngon đẹp nhất về điện thoại

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *